Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Echo spol. s r.o., veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 

Pravidla nakládání s osobními údaji

Pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost ECHO spol. s r.o. IČ: 148 896 76, se sídlem Psáry – Dolní Jirčany, Prašná 494, PSČ 252 44, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 746 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „ECHO“).

 1. Echo zpracovává osobní údaje, (jméno, telefonní číslo a emailovou adresu) klienta, při vytvoření rezervace do restaurace ZAS A ZNOVA, prostřednictvím webových stránek. zasaznova.cz
 2. Po zadání rezervace, je klientovi odeslána zpráva o přijmutí rezervace a v nejbližší době mu je doručeno také potvrzení rezervace.
 3. Takto získané osobní údaje mohou být použity pro obchodní sdělení, výhradně ze strany restaurace ZAS A ZNOVA
 4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení. Hosté restaurace, mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení restaurace ZAS A ZNOVA a to:
 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na e-mailové adrese restaurace@zasaznova.cz
 1. Přístup k údajům mají pouze zaměstnanci ECHO
 2. Údaje zpracováváme po dobu vyřízení rezervace a po celou dobu platnosti rezervace.
 3. Obchodní sdělení jsou zasílána klientovi do doby, kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zasíláním. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo od poslední návštěvy restaurace.
 4. Jaká jsou vaše práva?

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na ECHO a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které ECHO zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli ECHO. V případě uplatnění tohoto práva Vám ECHO potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu jestliže se domníváte, že ECHO zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již ECHO nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek ECHO Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od ECHO k jinému subjektu, kdy ECHO předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností ECHO se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. ECHO dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). ECHO klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

 

 1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na ECHO e mailem na adresu restaurace@zasaznova.cz, nebo na telefonním čísle +420 323 631 764.

 

 1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

ECHO spol. s r.o.